Megapixel calculator

Calculation

  • Size = 1920 x 1080 = 2,073,600 pixels
  • Megapixels = 2.07 Megapixels
  • Aspect ratio: 1.78 (landscape orientation)
  • Type of aspect ratio = HD 16:9

File size/print size

Calculate file size/print size of 1920 x 1080 resolution for:
RAW/BMPTIFF/DPX/OpenEXRCompressed image sizesMax print sizes for DPI

Uncompressed RAW/BMP

TIFF Monochrome 8bit/pixel2.07 MB
RAW/DNG 10 bits/pixel2.59 MB
RAW/DNG 12 bits/pixel3.11 MB
RAW/DNG 14 bits/pixel3.63 MB
RAW/DNG 16 bits/pixel4.15 MB
BMP RGB 3x8 bit/pixel6.22 MB
OPENEXR RGBA 4x16 bit/pixel16.6 MB

Compare

Compare to common resolutions from:
VideoCinema projectorsCinema camerasdSLR camerasSocial MediaComputer screens

4K TV (16:9), 4K TV (21:9), HD TV (16:9), HSXGA (5:4), QSXGA (5:4), QVGA (4:3), QXGA (4:3), SVGA (4:3), SXGA (5:4), UXGA (4:3), VGA (4:3), WHSXGA (16:10), WQSXGA (16:10), WQXGA (16:10), WSXGA (16:10), WUXGA (16:10), WVGA (16:9), WXGA (16:9), XGA (4:3),